Arbetsseminarium med Carina Gallo.

Arbetsseminarier är diskussioner kring ett textutkast skrivet av någon på institutionen. Texterna läses i förväg och kommenteras på seminariet. Om ni vill läsa texterna i förväg får ni kontakta seminarieansvarig som skickar texten om författaren tillåter det.