Leandro Schclarek Mulinari presenterar sin rapport.

Denna studie har gjorts på uppdrag av Civil Rights Defenders och bygger på intervjuer med poliser och individer som drabbas av ras-/etnisk profilering. Rapporten syftar till att expandera förståelsen av detta fenomen i Sverige. Av materialet framgår att erfarenheter av att stoppas på grund av ras/etnicitet är en återkommande aspekt i vissa individers liv. När människor återger situationer där ras/etnicitet träder in som en faktor i polisens kontroller, beskrivs vardagliga situationer – när de kör bil, när de korsar gränser, när de rör sig i offentliga miljöer. Enskilda situationer tolkas utifrån den ackumulationen av erfarenheter där informanterna upprepade gånger behandlats med misstänksamhet, som förövare.

Kommentator: Tove Pettersson

 

Arbetsseminarier är diskussioner kring ett textutkast skrivet av någon på institutionen. Texterna läses i förväg och kommenteras på seminariet. Om ni vill läsa texterna i förväg får ni kontakta seminarieansvarig som skickar texten om författaren tillåter det.