Mikael Holmqvist har skrivit den uppmärksammade boken Djursholm. Sveriges ledarsamhälle. Magnus Hörnqvist och Janne Flyghed har tillsammans med ett flertal andra vid Stockholms universitet skrivit den nyligen utkomna boken Bortom kravallerna. Konflikt, tillhörighet och representation i Husby. Mikael, Magnus och Janne diskuterar dessa båda områden utifrån ett antal teman: Brott & Normer; Parallellsamhälle; Påföljd; Klass samt Segregation. Är det relevant att benämna någon av dessa platser för utanförskapsområden?

I samband med seminariet kommer kaffe att serveras.
Du anmäler dig senast 18 april via Doodle.