Institutionen för kriminologi är en av de mindre institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten med ca 30 anställda. Kriminologi är det vetenskapliga studiet av brottsligheten. En kriminolog intresserar sig bland annat för frågor om brottslighetens orsaker och struktur samt dess variation över tid och rum, men också för effekter av olika typer av påföljder och åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Kriminologiska institutionen ger utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå.

Nu söker vi en forskningsassistent till projektet ”Användning av SiS Trygghetsplan för konflikthantering inom social tvångsvård”. Det övergripande syftet med projektet är att studera användningen av Trygghetsplanen inom den ungdomsvård och LVM-vård som bedrivs av Statens institutionsstyrelse (tvångsvård av unga och missbrukare), och att analysera detta utifrån ett intersektionellt genusperspektiv.

Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter består framför allt i att organisera och genomföra datainsamling inom ramen för projektet. I uppgifterna ingår att ha regelbunden kontakt med de SiS-institutioner som ingår i projektet och samordna när det är aktuellt att besöka dem och genomföra intervjuer med personer som ska delta i projektet. En omfattande arbetsuppgift är att transkribera de intervjuer som genomförs inom ramen för projektet. Det är också möjligt att du själv kommer att genomföra en del av intervjuerna. Arbetsuppgifterna kräver att du vill och kan jobba självständigt, noggrant och systematiskt. Arbetet kan också komma att innebära en del resor inom Sverige. Genom arbetsuppgifterna deltar du i aktuell forskning om konflikter, konflikthantering och bemötandefrågor inom svensk tvångsvård av unga och missbrukare.

Kvalifikationer

Vi söker i första hand dig som nyligen avslutat eller håller på att avsluta masterstudier, särskilt meriterande är det om du studerat kriminologi eller socialt arbete. Du har hög analytisk förmåga och goda kunskaper om forskningsmetodik, framför allt kvalitativa intervjuer. Kunskaper inom det genusvetenskapliga området är också meriterande.

Nyfikenhet och stort intresse för forskning gör jobbet roligt. Du behöver ha mycket gott ordningssinne, då du kommer att ha många olika kontakter med flera institutioner och avdelningar, och ska samordna intervjuer vid institutioner spridda över landet. Du behöver därför vara noggrann och kunna arbeta systematiskt samt samarbeta bra med andra. Tidigare erfarenheter, med goda vitsord, av att arbeta som forskningsassistent är meriterande. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift, krävs. Det är också meriterande att ha så goda kunskaper i Dari och/eller arabiska att du vid behov kan genomföra intervjuer på detta/dessa språk samt sedan översätta transkriberingen av intervjun till svenska. Tidigare erfarenhet av att ha genomfört kvalitativa intervjuer liksom erfarenheter av SiS ungdomsvård och/eller LVM-vård är meriterande.

Anställningsvillkor

Anställningen är tidsbegränsad och avser 50–75 procent (omfattningen kan diskuteras vid eventuell anställning) och gäller till och med 2018-03-31. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde snarast.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Närmare information om anställningen lämnas av projektansvarig, professor Tove Pettersson, tfn 08-674 70 53, tove.pettersson@criminology.su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Vi är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat.