• Resultat 1 - 10 av 40 för anhörig till frihetsberövad
 • Att ha en frihetsberövad förälder
  forskning om oavsiktliga konsekvenser rörande fångar och deras anhöriga och ...
  och litteraturen visar på att förälderns frihetsberövande kan förvärra barnens ...
  www.criminology.su.se, application/pdf
 • De gömda och de glömda
  Sekundär stigmatisering av de anhöriga innebär att omgivningen ..... Det är
  vanligt förekommande att anhöriga till frihetsberövade utsätts för chock då deras
   ...
  www.criminology.su.se, application/pdf
 • Anhörigas upplevelser av besök på slutna kriminalvårdsinstitutioner
  mellan den anhöriga och den intagna är relevant för hur obevakade besök ......
  frihetsberövad, kan tolkas som ett sätt där anhöriga tar på sig en del av den
  börda ...
  www.criminology.su.se, application/pdf
 • En knarklangares fru. Kvalitativa intervjuer
  De indirekta konsekvenserna för anhöriga till fängelsedömda är ett område som
  forskningsmässigt ..... Sverige är anhöriga till någon som frihetsberövats.
  www.criminology.su.se, application/pdf
 • Syftet med fängelsestraffet
  frihetsberövandet som en hämnd från samhällets sida. Ett sätt att få .... detta
  sammanhang ett sätt för offret och/eller dess anhöriga att straffa gärningsmannen
  .
  www.criminology.su.se, application/pdf
 • Makt och motstånd i fängelset
  Människor frihetsberövas och kontrolleras dygnet runt. ...... 9 Anmälningen är från
  en anhörig, dock har den intagne själv lämnat in en anmälning angående ...
  www.criminology.su.se, application/pdf
 • Pappas nya jobb” En kvalitativ studie i de konsekvenser en partner ...
  Att vara anhörig till en fängelsedömd kan vara associerat till känslor av skam –
  ..... frihetsberövad, har motivationen bakom studien varit att låta de som sällan ...
  www.criminology.su.se, application/pdf
 • Humaniseringsreformer och deras inverkan på konflikter med ...
  frihetsberövad på olika institutioner, uttrycker sin åsikt om fångats uppförande
  och ..... anhöriga för tvätt var fortfarande ett ärende för häktesassistentema.
  www.criminology.su.se, application/pdf
 • Den parallella rättegången
  frihetsberövande påföljd, i jämförelse med 94 % av de som läst ..... brottsfall. Jag
  kunde ofta läsa hur offret eller offrets anhöriga fick komma till tals efter en dom.
  www.criminology.su.se, application/pdf
 • Självmord i häkten -strukturellt eller individuellt problem?
  13 maj 2011 ... Självmord som begås i samband med frihetsberövande är till viss del utforskat,
  ..... Personalen, uppger anhörig, ljög för honom och påstod att.
  www.criminology.su.se, application/pdf
 • More pages:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Next page