Visa endast sökresultat för:

 • Resultat 1 - 10 av 77 för anhörig till frihetsberövad
 • Anhörigas upplevelser av besök på slutna kriminalvårdsinstitutioner
  menas vara att frihetsberövandet i sig kan upplevas på olika sätt beroende på
  hur relationen har sett ut innan detta frihetsberövande (Dixey & Woodall 2012:30)
  . Om det dessutom är så att den anhöriga inte har någon tidigare kontakt med
  Kriminalvården, kan besök ge upphov till starka, negativa känslor och vara
  behäftat ...
  www.criminology.su.se, application/pdf
 • Att ha en frihetsberövad förälder. En studie om vad det kan innebära ...
  11 apr 2013 ... konsekvenser de kan uppleva av en förälders frihetsberövande och huruvida
  dessa konsekvenser kan anses förenliga med barns rättigheter. Jag utgår i
  studien från tidigare forskning om oavsiktliga konsekvenser rörande fångar och
  deras anhöriga och har även använt utvalda bestämmelser ur FNs ...
  www.criminology.su.se, application/pdf
 • De gömda och de glömda – Kvalitativa intervjuer med anhöriga till ...
  2.1 När en närstående frihetsberövas. Det är vanligt förekommande att anhöriga
  till frihetsberövade utsätts för chock då deras närstående frihetsberövas. De kan
  känna förvirring och bestörtning över brottet som deras närstående misstänks för
  att ha begått (Howarth & Rock 2000:63, 68; Comfort 2007; Condry 2007).
  www.criminology.su.se, application/pdf
 • En knarklangares fru. Kvalitativa intervjuer
  Sverige är anhöriga till någon som frihetsberövats. Siffran är beräknad på att den
  1 mars i år befann sig 1877 personer i häkte enligt Kriminalvårdens hemsida, och
  ytterligare 4941 personer avtjänade ett fängelsestraff5. Enligt Kriminalvården har
  ungefär 8 000 barn och ungdomar en förälder i fängelse varje år.6 Dessutom ...
  www.criminology.su.se, application/pdf
 • Syftet med fängelsestraffet En kvalitativ studie med fokus på straffrätt ...
  Den här undersökningen bygger på intervjuer som gjorts under hösten 2010 med
  anställda och klienter inom Kriminalvården. Det skulle inte varit möjligt att
  genomföra denna studie utan deras samarbete och generositet. Jag vill därför
  tacka er inblandade för den tid, det trevliga bemötande och den hjälp jag fått
  under ...
  www.criminology.su.se, application/pdf
 • 23 Kap. Om förundersökning 1
  Den anhållnes närmaste anhöriga och andra personer som står den anhållne
  särskilt nära skall underrättas om anhållandet så snart det kan ske utan men för
  utredningen. En sådan ... I framställningen skall anges det brott som misstanken
  avser, grunden för häktningsyrkandet samt tidpunkten för frihetsberövandet.
  www.juridicum.su.se
 • Europeiska kommissionens förslag till ett paket med processuella ...
  6 mar 2014 ... sorisk rättshjälp från det att de frihetsberövas till dess ett slutligt beslut fattats i
  frågan om rättshjälp. I förslaget ... dömning av de personliga förhållandena samt
  – om personen är frihetsberövad – rätt till läkarundersökning. .... lades anhöriga,
  liksom annan vars närvaro kan väntas bli till nytta, får när- vara vid ...
  www.jurfak.su.se, application/pdf
 • Europeiska kommissionens förslag till direktiv om rätt till tillgång till ...
  28 okt 2011 ... frihetsberövades närmaste anhöriga eller någon annan person som står den
  frihetsberövade särskilt nära underrättas om frihetsberövandet så snart det kan
  ske utan men för utredningen. Direktivet synes kräva lagändring i detta avseende
  . Artikel 9. Här slås fast att den misstänkte, för att kunna avstå från ...
  www.juridicum.su.se, application/pdf
 • Psykiskt störda lagöverträdare -
  förskjutningen av den rättsliga grunden för frihetsberövande enligt det av
  Psykansvarskommittén föreslagna ...... och processuell garanti att det vid ett
  frihetsberövande ska finnas möjlighet att få denna åtgärd prövad och överprövad.
  Ett exempel skulle .... regel en anhörigs uppgift. 82. Kravet att hålla den sjuke i
  band samt ...
  www.juridicum.su.se, application/pdf
 • Pappas nya jobb” En kvalitativ studie i de konsekvenser en partner ...
  Att vara anhörig till en fängelsedömd kan vara associerat till känslor av skam –
  någonting ovanstående citat .... Forskning kring partner och andra anhöriga till
  fängelsedömda är, nästan uteslutande, forskning som har ..... frihetsberövad, har
  motivationen bakom studien varit att låta de som sällan kommer till tals få höras.
  www.criminology.su.se, application/pdf