Det dödliga våldet i Sverige har minskat med ungefär en tredjedel sedan 90-talet. En förändrad syn på hur män bör bete sig tror vara en av orsakerna till minskningen.

 

Lyssna på hela inslaget på Sveriges Radios hemsida.