Ämnesrådet KRÄM

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kriminologiska institutionen
  4. Utbildning
  5. Ämnesrådet KRÄM
Kriminologiska ämnesrådet Stockholms Universitet

KRÄM är öppet för alla studenter vid kriminologiska institutionen och det är viktigt att ha representanter från utbildningens alla nivåer. Tveka inte att komma på möten, KRÄM är studenter som jobbar för studenternas bästa, ämnesrådet är en stor resurs när det gäller att påverka utbildningens form. Ta tillfället i akt att förbättra er egen studiesituation och kontakta oss i KRÄM idag!

Följ KRÄM på Facebook!

Kriminologiska institutionens ämnesråd

Ordförande:
Robin Per Camenius

 

Vice ordförande och Utvärderingsansvarig:
Rebecka Åberg

 

Kontakt: Du kan nå alla ansvariga via KRÄMs gemensamma adress
kramstockholm@gmail.com

 

Mondo
Mitt SU