Kriminologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kriminologiska institutionen
närbild student

Nyhet! Kriminologi II på distans och 50% studietakt HT21

Höstterminen 2021 startar vi vår populära kurs Kriminologi II på distans och halvfart. Ansökningsperioden öppnar den 15 mars.

Information om undervisningen VT21

UPPDATERAD 1 mars. Undervisning på grund - och avancerad nivå kommer fortsatt ske på distans VT21.

info

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Vad är kriminologi?

Kriminologi är det vetenskapliga studiet av brottsligheten. En kriminolog intresserar sig bland annat för frågor om brottslighetens orsaker och struktur samt dess variation över tid och rum, men också för effekter av olika typer av påföljder och åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten.
Kriminologiska institutionen ger utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå.

Aktuellt

Till minne av Knut Sveri
Knut Sveri, professor emeritus vid Stockholms universitet har avlidit i Stockholm i en ålder av 95 år
Läs minnesordet till Knut Sveri

Den ojämlika brottsligheten i ny applikation
För strax ett år sedan publicerade kriminologiska institutionen rapporten Den ojämlika brottsligheten. Nu har vår doktorand Enes Al Weswasi tillgängliggjort rapportens datamaterial som en R Shiny-applikation vilket möjliggör interaktiv datavisualisering. Läs mer här.

Nypublicerad artikel av Monica Skrinjar och Tove Pettersson
Nyligen publicerades artikeln 'Underdogs, rebels, and heroes: Crime narratives as a resource for doing masculinity in autobiographies' i tidskriften Sociologisk Forskning. Vi har ställt några frågor till Monica - läs vår intervju här!

Debattartikel
Varför den slutna ungdomsvården inte ska överföras från SiS till Kriminalvården. Medförfattare Tove Pettersson, Christoffer Carlsson och Jonna Rennerskog m.fl. Läs artikeln här.

Miniföreläsningar 
Uppdatering av våra miniföreläsningar med nya bidrag från Robin Gålnander och Felipe Estrada.

Nypublicerad artikel av Magnus Hörnqvist
Critique and cognitive capacities: Towards an action-oriented model (Philosophy & Social Criticism).

Nypublicerad essä av Felipe Estrada
"Populistiska krav på lag och ordning utan vetenskaplig grund" - recensionsessä om Gangstervåld av Felipe Estrada i tidskriften Respons nr 6 2020. Läs hela essän här.

Ny doktor vid kriminologiska institutionen
Den 30:e oktober fick kriminologiska institutionen en ny doktor efter att Robin Gålnander försvarat sin avhandling ”Maintaining Desistance: Barriers and Expectations in Women's Desistance from Crime”. Läs en kort intervju med Robin här!

Finansiering av forskning kring straffets konsekvenser i Sverige
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, har tilldelat Olof Bäckman 4,9 miljoner kronor för projektet ”Straffets konsekvenser i Sverige”. Läs mer om projektet här.

Criminological Highlights på svenska

Criminological Highlights från University of Toronto bygger på en genomgång av 120 vetenskapliga tidskrifter och presenterar sammanfattningar av kriminalpolitiskt relevanta artiklar. Kriminologiska institutionen har under våren vid ett flertal tillfällen presenterat ett urval av korta sammanfattningar på svenska.

Utveckling

Miniföreläsningar

Kriminologiska institutionen har ett projekt där vi spelat in miniföreläsningar om frågor vi uppfattar som vanligt förekommande, och där vi tror att vår kunskap kan bidra till en fördjupad förståelse för både orsaker och lösningar på dessa problem. 

Dagens schema
Se våra kurser och program

Kriminologiska institutionen på Twitter

Nordic Research Council for Criminology
Stockholm Prize in Criminology logo
Ämnesrådet KRÄM

Kriminologer i media

I vårt mediearkiv finner du ett urval av våra medarbetares medverkan i TV, radio och press.