Artiklar

Artiklar

Här hittar du ett urval av vetenskapliga artiklar från Kriminologiska institutionen.

 • "Desistance From Crime – To What?" 2019-10-04 Av: Robin Gålnander
 • Svenska muslimers upplevelser av åtgärder mot terrorism 2019-09-26 The Spectrum of Repression: Swedish Muslims’ Experiences of Anti-terrorism Measures. Av: Leandro Schclarek Mulinari
 • Kvinnornas upphörande med brott och upplevelser av våldsutsatthet 2019-04-05 Artikeln är del av Robins doktorandstudie, som följer tio kvinnors försök att upphöra med brott och närma sig det konventionella samhället. Genom upprepade djupintervjuer träffade han kvinnorna under två års tid för att ta del av deras liv, upplevelser och erfarenheter av den processuella vägen ut ur ett liv av kriminalitet, narkotika och olika former av straff.
 • Skolkontext och självrapporterad brottslighet 2019-01-08 "School variation in offending: A macro-level strain approach" Av: Julia Sandahl.
 • Religion, personlig spiritualitet och Kriminalvårdens klosterverksamhet 2019-01-02 "Your Own Personal Jesus? Doctrinal Beliefs Versus Personal Spirituality Among Inmates Involved in the Monastery Route in Swedish Prisons." Av: Susanne Alm och Lena Roxell.
 • Den svenska tryggheten. En studie av en kriminalpolitisk symbol 2018-11-13 Allmänhetens behov av trygghet har kommit att bli en central utgångspunkt i svensk kriminalpolitisk debatt. För att förstå dagens kriminalpolitik bör vi därför ta hänsyn till begreppet trygghet och den mening som detta begrepp har kommit att förknippas med, menar artikelförfattaren Klara Hermansson.
 • Evidensbaserad praktik är inte fri från värderingar 2018-11-13 Ambitionen att tillhandahålla vård och omsorg baserad på evidensbaserad praktik på Hem för vård eller boende för dem med ett problematiskt bruk av narkotika är fortfarande just bara en ambition. Inte heller har åtgärderna för att öka myndighetskontrollen fått önskat resultat. Återkommande kritik och en aktuell studie visar att förväntningarna inte har infriats.
 • Myndigheters åtgärdförslag mot sex trafficking 2018-06-01 The hunt for an elusive crime – an analysis of Swedish measures to combat sex trafficking av Anita Heber.
 • Könsskillnader i brottslighet - hur kan de förklaras? 2018-05-31 I alla tider och i alla länder har män (så vitt vi vet) alltid begått mer brott än kvinnor. Hur kommer det sig? Varför är så få kvinnor kriminella, eller omvänt: Varför är så många män kriminella?
 • Tvetydig kriminalpolitisk retorik 2018-04-27 Inför det svenska riksdagsvalet 2018 har flera av de politiska partierna uttryckt att de kommer att prioritera ”lag och ordning” och kriminalpolitiken ser ut att bli ett av de mer uppmärksammade politikområdena.
 • Framtidsförväntningar, frustration och brott 2018-03-12 Future Prospects, Deprivation, and Criminality – A Longitudinal Birth Cohort Study. Av: Susanne Alm och Felipe Estrada.
 • Brottsdebuter i vuxen ålder 2018-02-23 I artikeln "Adulthood-limited offending: How much is there to explain?" undersöker Fredrik Sivertsson hur stor andel av brottsbelastade män och kvinnor som debuterar vid vuxen ålder.
 • The Narrow Road to Exoneration 2018-02-12 The Incidence, Characteristics and Outcomes of Wrongful Conviction Claims in Sweden over a One-Year Period. Av: Sara Hellqvist
 • Studie om effekter av fängelsestraff 2018-01-16 "Locked Up and Locked Out? The Impact of Imprisonment on Labour Market Attachment" av Olof Bäckman, Felipe Estrada och Anders Nilsson.

Kontakta oss:

Studentexpedition
Rum: B4102
Telefon: 08-163171
studentexpeditionen@criminology.su.se

Öppettider

sök publikationer i diva
Mitt SU