I artikeln ”Imprisonment and co-offending: results from a 10-year follow-up study” studeras medbrottslingskap för personer som har varit intagna på fängelse. Frågan är om det skapas nya kontakter under fängelsetiden och huruvida personer blir misstänkta för brott tillsammans efter den avslutade gemensamma fängelsetiden. Studiepopulationen består av samtliga individer som skrevs ut från svenska anstalter under ett halvt år under åren 2001-2002. Uppföljningstiden är 10 år efter utskrivning från anstalt.

 

Artikeln publicerades i Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention.