Syftet med denna artikel är att dokumentera och försöka förklara könsskillnader i kriminalitet i Sverige. Ingen ny forskning presenteras utan tanken är i stället att presentera olika förklaringsmodeller utifrån befintlig forskning och försöka ge en bild av vilka förklaringar som ter sig mest plausibla i dagsläget.

Av: Olof Bäckman, Randi Hjalmarsson, Matthew J Lindquist och Tove Pettersson.

Hela artikeln går att läsa i Ekonomisk Debatt nr 4/2018.