Hjälper religiösa trosföreställningar intagna att hantera sin fängelsevistelse? I en nyligen publicerad artikel av Susanne Alm (Institutet för social forskning, SOFI) och Lena Roxell står denna fråga och Kriminalvårdens klosterverksamhet i fokus. Syftet med studien var att undersöka hur medverkande i klosterverksamheten formulerat sina religiösa trosföreställningar, om detta påverkat hanteringen av fängelsevistelsen samt deras framtidsvision. Studiens fynd skiljer sig från tidigare amerikansk forskning inom området, och innefattar bland annat att majoriteten hade utvecklat en slags personlig spiritualitet – snarare än att följa traditionella, religiösa doktriner – genom klosterverksamheten. De medverkandes personliga spiritualitet hade gett dem medel för att jobba med sig själva på ett personligt plan, och hade även gett dem ett inre lugn. 

Artikeln är publicerad i Journal for the Scientific Study of Religion.