I artikeln School variation in offending: A macro-level strain approach undersöker Julia Sandahl samvariationen mellan självrapporterad brottslighet och den strukturella samt sociala skolkontexten. Studien utgörs av en flernivåanalys av 5274 studenter från 90 Stockholmsskolor i Stockholm. Resultaten visar bland annat att självrapporterad brottslighet påverkas av skolkontextuella effekter som ilska och missnöje. Vidare visar studien att skolkontextsrelaterad ilska influerar vissa individer mer än andra.

Artikeln publicerades i European Journal of Criminology.