2019

Symbols and emotions in Swedish crime policy discourse
av Klara Hermansson

2018

Criminal careers in the long run: Patterns and predictions of criminal convictions across age, time, and gender
av Fredrik Sivertsson

The last policeman: On the globalisation of local policing
av David Sausdal

2017

Att göra rätt – på rätt sätt
av Nina Törnqvist

2015

Foreign background and criminal offending among young males in Stockholm
av Amber Beckley

Controlling the Swedish state. Studies on formal and informal bodies of control
av Isabel Schoultz

2014

De laglydiga. Om skolans brottsförebyggande fostran
av Paula Wahlgren

Continuities and Changes in Criminal Careers
av Christoffer Carlsson

2013

Legal bribes? An analysis of corporate donations to electoral campaigns
av Nubia Evertsson

Mission Impossible? Universal Alcohol Prevention at Workplaces in Sweden
av Mimmi Eriksson Tinghög

The Public's Sense of Justice in Sweden - a Smorgasbord of Opinions
av Kristina Jerre

2012

Våld i arbetslivet. Utveckling, uppmärksamhet och åtgärder
av Sofia Wikman

2011

Mått på brott: Självdeklaration som metod att mäta brottslighet
av Lina Andersson

2009

Frihet under kontroll: Om kontroll i åkerinäringen
av Lotta Pettersson.

2008

Migration som straff?: Utvisning på grund av brott 1973-2003 med fokus på flyktingskydd
av Lisa Westfelt

En oförvitlig polis?: Studier i polisetik
av Börje Ekenvall

2007

Var rädd om dig!: Rädsla för brott enligt forskning, intervjupersoner och dagspress
av Anita Heber.

Fångar i ett nätverk?: Fängelser, interaktioner och medbrottslingsskap
av Lena Roxell

The Organised Nature of Power
av Magnus Hörnqvist

Räkna med den ekonomiska brottsligheten: Om det kvantitativa studiet av ekonomisk brottslighet
av Martin Bergqvist

Drug Discourses in Contemporary Russia: A Study of the National Press, NGOs and the Government
av My Lilja

Rättsliga reaktioner på ungdomsbrott 1980-2005: Påföljdsval, uppsåtsbedömningar och kriminalpolitik
av Sven Granath

Freedom in a bottle. Young Swedes on rationales and norms for drunken behaviour
av Kalle Tryggvesson

2006

Moral concerns – Treatment and user perspectives on alcohol and drug problems
av Jessica Palm

2005

Lag eller ordning?: Polisens hantering av EU-toppmötet i Göteborg 2001
av Mikael Oskarsson

In a Man's World: Tolkninger av lovbrudd gjort i langtransportens yrkeskontekst
av Vanja Lundgren Sørli

2004

Berättelser från en välfärdsstat: Om förståelse av marginalisering
av Anita Rönnerling

Miljöbrott, myndighet och marknad: En studie om miljöstraffrätt och allmänprevention
av Helena du Rées

2003

Den flygande maran: En studie om åtta narkotikabrukande kvinnor i Stockholm
av Ingrid Lander

Swedish graffiti: a criminological perspective
av David Shannon

Bokföringsbrott: en studie i selektion
av Lars Korsell

2002

Tre perspektiv på brottsliga nätverk: Supporterbråk, etnicitet och genus
av Tove Pettersson

Fånge i marginalen: Uppväxtvillkor, levnadsförhållanden och återfall i brott bland fångar
av Anders Nilsson

Kriminalpolitikens väsen
av Robert Andersson

Medling – möten med möjligheter. En analys av en nygammal reaktion på brott
av Lise-Lotte Rytterbro

Brottslighetens geografi – en analys av brottsligheten i Stockholms län
av Lars Dolmén

2001

Brott och straff i Sverige och Europa. En studie i komparativ kriminologi
av Lars Westfelt

2000

Dödligt våld i Stockholm på 1500-, 1700- och 1900-talen
av Maria Kaspersson

1999

Hatbrott?: homosexuella kvinnors och mäns berättelser om utsatthet för brott
av Eva Tiby

Ungdomsbrottslighet som samhällsproblem: Utveckling, uppmärksamhet och reaktion
av Felipe Estrada

Hem och skola, kamrater och brott
av Jonas Ring