Dissertations in Criminology, No. 35, 2014.

Abstract: Skolans fostransuppdrag har gjort att skolan ofta beskrivs som en av samhällets viktigaste brottsförebyggare. Vilka de rent brottsförebyggande aspekterna av denna fostran är, hur den ska utformas och vad den ska syfta till är frågor som upptagit olika myndigheters arbete från 1970-talet och framåt – ett arbete som resulterat i undervisningshandledningar, idéskrifter och forskningsrapporter. Syftet är att undersöka och analysera det styrande som kommer i uttryck dessa ambitioner att forma skolans brottsförebyggande fostransuppdrag, men även hur innehållet i den fostran skolan ska bibringa eleverna har förändrats över tid. Bland annat analyseras hur skolans brottsförebyggande fostran i form av olika ansvarsgörande praktiker kan förstås i relation till skilda problematiseringar av samhälle, brottslighet och barns och ungas behov.

 

Läs hela avhandlingen här.