Globala hot, som gränsöverskridande brottslighet och terrorism, ökar! Det är åtminstone ett populärt påstående bland politiker, beslutsfattare och polisen som förespråkat att polisarbetet ska hålla jämna steg med kriminalitetens utveckling. Detta har gett upphov till internationella polissamarbeten, i form av institutioner som Interpol, Europol, Frontex, UNPOL, Schengen och en mängd bilaterala partnerskap. Inom kriminologin finns en rik dokumentation och diskussion kring denna "globalisering av polisarbetet".

Forskningen har emellertid i huvudsak varit intresserad av de nya transnationella institutionerna, och mindre uppmärksamhet har ägnats åt att förstå hur det lokala polisarbetet påverkats av att det alltmer blivit en del av en global världsordning. Mot denna bakgrund diskuteras i denna avhandling vad Bowling har kallat "globaliseringen av lokalt polisarbete". Detta görs genom 900 timmars deltagande observation av två danska polisenheter inriktade på gränsöverskridande brottslighet.

Mer specifikt undersöks vardagliga praktiker och uppfattningar bland brottsutredare. I avhandlingen visas hur globaliseringen av det lokala polisarbetet har lett till betydande problem för danska poliser. Oro kring dessa problem ledde poliserna till att sarkastiskt, men med visst allvar uttala att de kanske var de sista riktiga poliserna.

 

Mer om avhandlingen i DiVA:
The last policeman: On the globalisation of local policing