2019

Att odla kriminologi - Festskrift till Eva Tiby
Att odla kriminologi är en bok inspirerad av den forskningstradition om brott och utsatthet som Eva Tiby har planterat. Boken handlar om hatbrott, viktimologi, kvinnor och brott, pedagogik, diskurser och konstruktioner.

2018

Kriminalpolitik. Brott och straff i Sverige sedan 1965.
I Kriminalpolitik. Brott och straff i Sverige sedan 1965, Norstedts Juridik 2018, beskriver och analyserar Henrik Tham kriminalpolitikens förändring i förhållande till brottslighetens utveckling. I ett lite längre perspektiv har brottsökningen planat ut, våldsbrotten inte ökat och ungas brottslighet minskat.

Den flygande maran: Den normativa femininitetens exkluderingsmekanismer
Reviderad nyutgåva av Ingrid Landers avhandling i kriminologi från 2003.

2017

Klass
Med utgångspunkt i sociologins klassiker lotsar Magnus Hörnqvist läsaren från det synliga till det mindre synliga. På ytan ser vi skillnader i hälsa och boende, inkomst och smak. Men under ytan verkar tunga strukturer.

Young Offenders and Open Custody
Av Tove Pettersson. I boken undersöks betydelsen av att dömda ungdomar får vistas i öppnare former för deras vardag vid institutionen och för återfall i brott.

Bortom kravallerna: Konflikt, tillhörighet och representation i Husby
I maj 2013 ägde omfattande oroligheter rum i Stockholmsförorten Husby. Bilar brann och poliser möttes med kastade stenar, händelser som gav eko i såväl svenska som internationella medier.

2016

An Introduction to Life-Course Criminology
Lärobok för studier av kriminella karriärer från Kriminologiska institutionen av Christoffer Carlsson och Jerzy Sarnecki.

Hatbrott? -En introduktion
Boken vänder sig i första hand till studenter inom kriminologi och juridik men passar även för kurser inom socialt arbete och för polisutbildningen.

2014

Kriminologi. En studiehandbok.
Caroline Mellgren och Eva Tiby (red.)

Masculinities in the Criminological Field
Ingrid Lander, Stockholm University, Sweden, Signe Ravn, SFI-The Danish National Centre for Social Research, Denmark, och Nina Jon, Norwegian National Crime Prevention Council, Norway (red.)

2013

Den svenska ungdomsbrottsligheten
Några av landets främsta experter på ungdomsbrottslighet presenterar sin forskning om ungdomsbrottslighetens omfattning, karaktär och utveckling, men också om dess orsaker, om samhällets reaktioner och om kriminalpolitiska strategier.

2012

Att balansera mellan kontroll och kontakt
Hur ser möten mellan poliser och ungdomar ut? Hur arbetar poliser när de riktar in sig mot ungdomar? Vad är viktigt att tänka på och vad händer i mötena när poliser agerar på olika sätt?

Att utforska framtiden
Visst går det att utforska framtiden på vetenskaplig grund! I boken ges exempel på hur perspektiv från såväl humaniora som samhälls- och naturvetenskap kan berika studiet även av det forskningsobjekt som ännu inte finns.

En annan Foucault
Magnus Hörnqvist gräver fram en ny Foucault, under högen av trista upprepningar och försummade distinktioner. Maktens problematik rekonstrueras utifrån den fråga han besvarade utan att själv ställa: Hur kommer det sig att samhällsordningen består?

Viktimologisk forskning. Brottsoffer i teori och metod.
I denna antologi behandlas ett flertal frågeställningar och problem kopplade till brottsoffer. Här presenteras aktuell forskning om bland annat sexualbrott, hatbrott mot muslimer, grooming på internet och barn som bevittnat våld.

Kontrollens variationer
I denna antologi behandlas olika aspekter av kontroll, hur den utförs i praktiken samt människors reaktioner på den.