Med utgångspunkt från en omfattande deltagande observationsstudie belyser Tove Pettersson i Att balansera mellan kontroll och kontakt en mängd frågor som är kopplade till polisens arbete med ungdomar. Hur ser möten mellan poliser och ungdomar ut? Hur arbetar poliser när de riktar in sig mot ungdomar? Vad är viktigt att tänka på och vad händer i dessa möten när poliser agerar på olika sätt? Boken visar hur komplext polisens arbete är och synliggör faktorer som påverkar ungdomars uppfattning om polisen. 

Läsaren får följa polisens arbete och hur de söker balansera mellan kontroll och kontakt i sitt arbete riktat mot ungdomar. Boken visar hur lekfullhet och humor, från både poliser och ungdomars sida, utgör en viktig del av kontakten. Lekfullhet och humor fungerar kontaktskapande, men kan också från ungdomarnas sida användas som en form av motstånd mot poliserna.  I boken beskrivs även hur poliser kan arbeta strategiskt för att minska konflikter med de ungdomar de möter, exempelvis när de möter anklagelser om exempelvis trakasserier.

Att balansera mellan kontroll och kontakt riktar sig till landets polisutbildningar och yrkesverksamma poliser som arbetar med ungdomar. Den kan även vara av intresse för personer som arbetar med ungdomar inom andra verksamheter än polisen, såsom socialtjänsten och socialhögskolor.

 

 
Att balansera mellan kontroll och kontakt