När Eva Tiby kom susande på sin tunga motorcykel och parkerade utanför universitetet, var det nog inte många som trodde att hon var akademiker. Men det är klart att hon var, och hon är inte bara akademiker, utan hon har en mängd olika roller, intressen och egenskaper. Den här boken tar ändå främst utgångspunkt i hennes akademiska gärning.

Att odla kriminologi är en bok inspirerad av den forskningstradition om brott och utsatthet som Eva Tiby har planterat. Vi som har skrivit denna antologi är kollegor och studenter från nu och då, verksamma i Stockholm, Malmö, Umeå, Södertörn och Cambridge. Vi alla har påverkats av de idéer Eva har odlat genom sin forskning och undervisning. Boken handlar därför om: hatbrott, viktimologi, kvinnor och brott, pedagogik, diskurser och konstruktioner.

Eva Tiby har främst varit verksam som forskare och professor vid Kriminologiska institutionen på Stockholms universitet. Där har hon introducerat och utvecklat forskningen och undervisningen om hatbrott och viktimologi. Tack vare Eva uppmärksammades dessa nya områden både akademiskt och politiskt i Sverige. Hon har också forskat om kvinnor och brott, samt analyserat olika konstruktioner av offer och gärningspersoner. Dessutom var Eva väldigt engagerad i undervisningen av studenter och hon utvecklade och använde pedagogiskt innovativa metoder. Eva har fått studenter och kollegor att växa.

Läs hela festskriften här:
Att odla kriminologi – Festskrift till Eva Tiby (2671 Kb)