Den svenska ungdomsbrottsligheten
 

Ungdomsbrottslighet framstår som ett av de centrala problemområdena inom både kriminologin och svensk samhällsdebatt. Den omfattande stöldbrottsligheten, ungdomsvåldet, det hejdlösa supandet och det tilltagande narkotikamissbruket bland ungdomar är bilder som mer eller mindre dagligen finns tillgängliga i våra medier. Men hur stämmer dessa beskrivningar egentligen med verkligheten?

 

Utifrån skilda perspektiv och metoder presenterar här några av landets främsta experter på ungdomsbrottslighet sin forskning. De olika bidragen täcker de flesta centrala frågor kring ungdomsbrottslighet; dess omfattning, karaktär och utveckling; orsaker och förklaringar; samhälleliga åtgärder och reaktioner samt kriminalpolitiska strategier.

Den nya upplagan av boken är uppdaterad och kompletterad med ett helt nytt kapitel om påföljdssystemet för unga.

Boken vänder sig i första hand till studerande på högskola. Även yrkesgrupper som kommer i kontakt med ungdomar samt övriga med intresse för ungdomsfrågor och ungdomsbrottslighet kommer att finna boken användbar.

Tredje upplagan.