En annan Foucault
En annan Foucault
 

Upptäckten av maktens produktivitet innebar något av en kopernikansk revolution. Foucault flyttade fokus från staten till oss själva och beskrev en makt som genomträngde kroppen, förorsakade lust och frambringade kunskap. Mottagandet blev entusiastiskt men kom också att präglas av analytisk oskärpa.

Boken gräver fram en annan Foucault under högen av trista upprepningar och försummade distinktioner. Maktens problematik rekonstrueras utifrån den fråga som han svarade på utan att själv kunna formulera. Hur kommer det sig att samhällsordningen består? Vi följer honom från instabila relationer till stabila strukturer och lär känna en annan Foucault. Radikal, materialistisk och bortglömd.