Författare: Görel Granström, Caroline Mellgren, Eva Tiby (Studentlitteratur)

Hatbrott är ett begrepp som under senare år har kommit att användas flitigt både i media, inom rättsväsendet och inom akademin. Men vad betyder det? Vad är egentligen ett hatbrott? Vilka hatbrott begås, anmäls och syns?

I denna introducerande bok diskuteras och analyseras frågor kopplade till begreppet hatbrott, primärt ur ett brottsofferperspektiv.

Läs mer om boken på Studentlitteraturs hemsida.