Kontrollens variationer
Kontrollens variationer
 

Begreppet kontroll kan ge intryck av att det handlar om något avlägset, som drabbar andra som gjort "något speciellt". Vi tänker inte alltid på att kontroll är närvarande i allas dagliga liv.

I antologin speglas kontroll utifrån olika perspektiv. Dess varitioner och komplexitet visas både empiriskt och teoretiskt och rör sig mellan det formella och det informella. Antologin behandlar frågor om hur kontroll utförs i praktiken inom bland annat olika delar av rättsväsendet och socialtjänsten, liksom hur människor reagerar på kontrollen när de utsätts för den.

Boken riktar sig till studenter inom kriminologi, sociologi, statsvetenskap samt polisutbildningar vid universitet och högskolor. Den kan även användas inom vidareutbildning för praktiker verksamma inom exempelvis rättsväsendet och socialtjänsten samt vara till nytta för forskare på fältet.