2017

Slumpvis utvald - Ras/etnisk profilering i Sverige (706 Kb)
Leandro Schclarek Mulinari

Betydelse av öppenhet under institutionstiden för ungdomar dömda till sluten ungdomsvård. Hur påverkas vardagen vid institutionen och återfall i brott?
Tove Pettersson

2016

Röster om att gå i tystnad - En beskrivning och analys av Kriminalvårdens Klosterverksamhet.
Lena Roxell, Susanne Alm och Valerie DeMarinis.

2014

"Bilen brinner... men problemen är kvar": Berättelser om om Husbyhändelserna i maj 2013
Paulina de los Reyes, Magnus Hörnqvist, Kristina Boréus och Felipe Estrada

2013

Att bryta en kriminell livsstil: Livshistorier från "The Stockholm Life-Course Project"
Jerzy Sarnecki och Fredrik Sivertsson

Arbetsmiljöbrottens omfattning, struktur och utveckling.
Karin Bäckman, Felipe Estrada, Janne Flyghed och Anders Nilsson

Unga och brott i Sverige: underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013
Olof Bäckman, Felipe Estrada, Anders Nilsson och David Shannon

2011

Crime as a Price of Inequality?: The Delinquency Gap between Children of Immigrants and Children of Native Swedes
Martin Hällsten, Jerzy Sarnecki och Ryszard Szulkin

Prostitution och människohandel för sexuella ändamål: En metodologisk sammanfattning
Ingrid Lander

Victim-Offender Mediation: Observations from Scandinavia
Lise-Lotte Rytterbro, Mari-louise Pabsdorff, Saija Sambou och Erika Uotila

2010

Återfall i brott bland ungdomar dömda till fängelse respektive sluten ungdomsvård
Tove Pettersson

Polisens prestationer: en ESO-rapport om resultatstyrning och effektivitet
Jerzy Sarnecki

Våld i arbetslivet: En kriminologisk kunskapsöversikt
Sofia Wikman, Felipe Estrada och Anders Nilsson

2009

Kriminalitet och livschanser: Uppväxtvillkor, brottslighet och levnadsförhållanden som vuxen
Anders Nilsson och Felipe Estrada

Att arbeta på enkönade eller blandade avdelningar.: Betydelse för vårdens utformning.
Tove Pettersson

2007

Organiserat svartarbete i byggbranschen
Anita Heber, Anna Carlström och Henrik Lantz Hedström

2005

Kvinnor och män i kriminalpolitiska motioner 1971-2000: En analys i ljuset av tre feministiska perspektiv.
Christina Ericson