2012:3 Forslund, Inger, von Hofer, Hanns & Thorsson, Ulf
Kriminalitetsutveckling och -belastning belyst genom fördelsekohortstatistik.: Födda 1958-1991. (1566 Kb)

2012:2 von Hofer, Hanns, Lappi-Seppälä, Tapio, Westfelt, Lars (red.)
Nordic Criminal Statistics 1950 – 2010. Summary of a report. 8th edition (1296 Kb)

2012:1 Jonsson, Adam
”Man hör aldrig om killar som blir sexuellt trakasserade”.En rapport om sexuella trakasserier i skol (869 Kb)

2011:3 von Hofer, Hanns
Brott och straff i Sverige Historisk kriminalstatistik 1750–2010 Diagram, tabeller och kommentarer (2856 Kb) 4:e reviderade upplagan

2011:2 Flyghed, Janne, Hörnqvist, Magnus, Bäcklin, Emy, Nordén, Elisabeth, Schoultz, Isabel
Varifrån kommer hotet? Perspektiv på terrorism och radikalisering (1406 Kb)

2011:1 Kardell, Johan
Utländsk bakgrund och registrerad brottslighet –överrepresentationen i den svenska kriminalstatistik (2947 Kb)

2010:1 Jerre, Kristina & Tham, Henrik
Svenskarnas syn på straff. (1278 Kb)

2009:4 Rytterbro, Lise-Lotte, Rönneling, Anita & Tham, Henrik
Brottsskadeersättning ur brottsofferperspektiv. En komparativ studie av Danmark och Sverige. (1041 Kb)

2009:3 Nilsson, Anders & Estrada, Felipe
Criminality and life-chances. A longitudinal study (562 Kb)

2009:2 Green, Anders
Fotboll och huliganism: Utveckling, problem och åtgärdsarbete i England och Skandinavien (848 Kb)

2009:1 von Hofer, Hanns (red.)
Leif Lenke in memoriam (7329 Kb)

2008:2 Evertsson, Nubia
Political Corruption and Campaign Financing (1765 Kb)

2008:1 von Hofer, Hanns
Brott och straff i Sverige Historisk kriminalstatistik 1750–2010 Diagram, tabeller och kommentarer

2007:1 von Hofer, Hanns & Nilsson, Anders (red.)
Brott i välfärden. Festskrift till Henrik Tham (4611 Kb)

2006:2 Johnson, Michael
Inblick i en ungdomskultur. Samtal med graffitimålare (2190 Kb)

2006:1 Litzén, Staffan
Oro för brott i urban miljö Trygghetsundersökningar med anknytning till Stockholm (4362 Kb)

2005:4 Ericson, Christina
Kvinnor och män i kriminalpolitiska motioner 1971-2000 (1152 Kb)

2005:3 Heber, Anita
Var rädd om dig! En litteraturöversikt om rädslan för brott (752 Kb)

2005:2 Pettersson, Tove
Polisingripanden vid eget bruk av narkotika. Särbehandlas personer med utländsk bakgrund? (3304 Kb)

2005:1 Skrinjar, Monica
Bilder av och åtgärder mot narkotika(miss)brukare (1207 Kb)

2003:3 Falck, Sturla, von Hofer, Hanns & Storgaard, Anette (red.)
Nordic Criminal Statistics 1950–2000 (723 Kb)

2003:2 Karlsson, Jenny & Pettersson, Tove
Fokusgruppsintervjuer med ungdomar om genus och våld. Konstruktioner av gärningspersoner och offer. (406 Kb)

2003:1 Tham, Henrik (red.)
Forskare om narkotikapolitiken (230 Kb)

2001:3 Shannon, David
Graffiti and Adolescent Delinquency. An Analysis of Short Term Career Trajectories

2001:2 Hörnqvist, Magnus
Allas vårt ansvar i praktiken; en statligt organiserad folkrörelse mot brott (470 Kb)

2001:1 Westfelt, Lisa
Organisatoriska förändringar inom svensk polis under 1900-talet med avseende på kampen mot organiserad brottslighet

1998:1 Backström, Malin (ed.)
Homosexuell i dag

1997:2 von Hofer, Hanns (ed.)
Nordic Criminal Statistics 1950–1995

1997:1 Ringman, Karin
Brottsförebyggande åtgärder i en förort

1996:1 Rytterbro, Lise-Lotte
Narkotikamissbruk upptäckt genom urinprov

1995:1 Estrada, Felipe
Ungdomsbrottslighetens utveckling 1975–1994