Centre for Criminology & Sociolegal Studies vid University of Toronto erbjuder sedan 1997 i Criminological Highlights sammanställningar av aktuell forskning av kriminalpolitisk relevans. Sammanställningarna, som publiceras omkring fyra gånger per år, baseras på en genomgång av ca 120 vetenskapliga tidskrifter. Fram till 2018 har omkring 800 artiklar redovisats. Projektet finansieras av Kanadas justitiedepartement.

Vid varje tillfälle publiceras sammanfattningar av åtta artiklar i form en fråga (fr.o.m. volym 5), ett kort svar, ett något längre svar samt en sidas sammanfattning med referens till tidskriften: http://criminology.utoronto.ca/criminological-highlights/

Criminological Highlights innehåller också särskilda sammanställningar av olika ämnen. Hittills har fem rapporter, som också återfinns på hemsidan, publicerats:

  • Om att förstå effekten av att polisen stoppar och frågar ut medborgare
  • Om allmänhetens förtroende för rättsväsendet
  • Om fängelsestraffets effekter: individualprevention och indirekta effekter
  • Om hårda straff och särskilt obligatoriska minimistraff: allmänprevention och inkapacitering
  • Om personer som gjort sig skyldiga till sexualbrott och samhällets reaktion mot dem.

Kriminologiska institutionen har valt ut ett antal aktuella artiklar som uppfattats vara särskilt relevanta för svensk kriminalpolitik. Artiklarna presenteras, med de senaste först, genom frågeställningen och det korta svaret samt med länk till den längre sammanfattningen i  Criminological Highlights. Presentationen av artiklarna har grupperats efter vissa ämnen. Dessa olika delar kommer att publiceras med jämna mellanrum under våren.

Läs den första delen om polisen här.

Läs den andra delen om fängelset här.

Läs den tredje delen om allmänhetens syn på straff här.

Läs den fjärde och sista delen med övriga kriminologiska ämnen här.