Påverkar fängelse brottsligheten? Denna fråga står i fokus i den andra presentationen i serien Criminological Highlights på svenska, som gäller effekterna av fängelset.
Artiklarna redovisas under sex rubriker: Fängelse allmänt, återfall; fängelse, ungdom; föräldrar i fängelse; fängelseutveckling; fängelsets effekter på lokalsamhället samt övrigt om fängelse. Uppdelningen av artiklarna efter allmän- och individualpreventiva effekter görs inte i denna sammanställning.

Läs andra delen här:
Criminological Highlights på svenska - Påverkar fängelse brottsligheten? (368 Kb)