Den första presentationen i serien Criminological Highlights på svenska gäller effekterna av polistillslag, patrullering på hotspots, nolltolerans och polisens förhållande till allmänheten.
Artiklarna redovisas under fyra rubriker: polisingripandens effekt på brottsligheten, polistillslag, övrigt om polisens effektivitet samt bemötande och förtroende.

Läs hela första delen här:
Criminological Highlights på svenska - Polisen (522 Kb)