Estrada, Felipe
ungdomsbrottslighet

Nyberg, Tove
internationell barnrätt

Pettersson, Tove
sluten ungdomsvård
poliser och ungdomar

Sandahl, Julia
ungdomsbrottslighet
skolkontext

Sarnecki, Jerzy
ungdomsbrottslighet