Hanns är saknad vid Kriminologiska institutionen.


Publikationer:

2013:

Sweden and the Death Penalty. With annotations in Chinese (2013)  

Ds 2013:55 –  Skärpt straff för mord [Comments on the Government’s proposal: ’Increased punishment for murder’] (2013)

Juvenile Crime in Sweden (2013)

Åtgärder mot ungdomsbrottsligheten [Measures against juvenile crime] (2013)

The Development of Crime In Light of Finnish and Swedish Criminal Justice Statistics, circa 1750-2010 (2013)

The Lives of Others. Swedish incarceration rates, 1910-2011 (2013)

Undret i New York [The New York miracle] (2013)

Artiklarna kan laddas ned här:

https://stockholmuniversity.box.com/s/x7l61ego2hyqjr4kolox

 


2012:

Påföljdsutvecklingen [Criminal Sanctions in Sweden, 1975-2011] (2012)

Remissvar på SOU 2012:34, Nya påföljder. Betänkande av Påföljdsutredningen [Comments on the Criminal Sanctions Inquiry SOU 2012:34] (2012)

Det svenska fångtalets utveckling 1910-2010 [Swedish Incarceration Rates, 1910-2010] (2012)

Födelsekohortstatistik 1958-1991 [Birth Cohort Statistics 1958-1991] (2012)

Crime Trends vs. Random Walk (2012)

Kriminalstatistik, makt och kontroll [Crime statistics, power, and control] (2012)

Nordic Criminal Statistics 1950-2010 (2012)

Artiklarna kan laddas ned här:

https://stockholmuniversity.box.com/s/911l1o7b3wrvxr00bjlp
2011:

Brott och straff i Sverige. Historisk kriminalstatistik 1750-2010 [Crime and punishment in Sweden] (2011)

Brottsoffer, mörkertal och straff [Crime victims, the dark figure, and punishment] (2011)

En översyn av påföljdssystemet (Dir. 2009:60) [A revision of the Swedish system of criminal sanctions] (2011)

Punishment and Crime in Scandinavia, 1750-2008 (2011)

Artiklarna kan laddas ned här:

https://stockholmuniversity.box.com/s/p3t3z3jzsfoii75dh168

 

 

2010:

Anmerkungen zum Forschungsstand zur Erklärung von Gefangenenraten [in: Kriminalität, Kriminalpolitik, strafrechtliche Sanktionspraxis und Gefangenenraten im europäischen Vergleich] (2010)

Långsiktiga prognoser av platsbehovet på fängelser [Long-term forecasting of prison populations] (2010)

Stöld i Sverige 1831-2008 [Theft in Sweden, 1831-2008] (2010)
Sweden [in: Crime and Punishment Around the World] (2010)

Artiklarna kan laddas ned här:

https://stockholmuniversity.box.com/s/mrtt4194lj4glt62x3vy