Avhandlingsprojektet fokuserar på kvinnors upphörande med brott. Det är en longitudinell intervjustudie som bygger på upprepade kvalitativa intervjuer med kvinnor som just nu befinner sig i olika stadier av sina upphörandeprocesser.

Syftet med studien är att undersöka kvinnors vägar ut ur en avvikande livsstil och därigenom bidra till den teoretiska förståelsen av kvinnors upphörande med brott. 

Publikationer:
Gålnander, R. (2016). “Twisting and Turning Desistance from Crime: A Qualitative Approach to the Understanding of Women's Transitions out of Crime”. Paper presented at The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK), Bifröst, Iceland, May 2016.