Projektledare: Anders Nilsson
Finansiering: Vetenskapsrådet
Projektperiod: 2012-2016

I detta projekt intresserar vi oss för vilka faktorer under livet som är kopplade till upphörande respektive kontinuitet i brott och vägar mot inkludering eller social exkludering. Vilken betydelse har förhållanden under uppväxttiden, samhällets reaktion på brott, missbruk av alkohol och/eller narkotika respektive händelser senare under livet? I projektet kommer vi att studera dessa övergripande frågor genom att följa en kohort av stockholmare från födseln (1953) fram till 53 års ålder (the Stockholm Birth Cohort Study).

Studien har sin bakgrund i tidigare arbeten där vi studerat den sociala situationen i vuxen ålder för dem som i unga år registrerats för brott. Från att tidigare haft fokus på hur det gick för de pojkar och flickor som i unga år var brottsbelastade har vårt nya projekt fokus på frågan om vändpunkter och missbrukets betydelse för såväl den kriminella karriären som social situation och hälsa som vuxen.

Vi kommer att analysera dessa frågor i tre delvis sammankopplade studier. Den första av dessa fokuserar på betydelsen av missbruk av alkohol och/eller narkotika. Vi är här i första hand intresserade av missbrukets koppling till upphörande och kontinuitet i brott och missbrukets betydelse för exkluderings- och inkluderingsprocesser. I den andra studien riktas fokus på frågan om effekter av straff. Vilken effekt har samhällets reaktion på brott för exkludering och inkludering? I den tredje studien analyserar vi inomgruppsvariationen bland dem som registrerats för brott.

I tidigare studier har vi kunnat påvisa en stor variation i hur livet som vuxen utvecklar sig för dem med brottslig belastning. För vilka gick det bättre respektive sämre? Vilken roll spelar uppväxtvillkor respektive senare förhållanden och händelser under livsförloppet?

Dokumentation:

Alm, S., & Estrada, F. (2017). Future Prospects, Deprivation, and Criminality–A Longitudinal Birth Cohort Study. Deviant Behavior, 1-14.

Alm, S. (2017). Drug abuse and life-chances—Do childhood conditions matter? Results from a Swedish life course study. Advances in Life Course Research, 32, 1-11.

Bäckman, O., Estrada, F. & Nilsson, A. (2017). ’Substance Abuse, Crime and the Life Course’ In: A. Blokland & V. van der Geest (Eds), The Routledge International Handbook of Life-Course Criminology.

Bäckman, Olof (2017): High School Dropout, Resource Attainment, and Criminal Convictions, Journal of Research in Crime and Delinquency (accepted).

Aaltonen, M., Skardhamar, T, Nilsson, A, Højsgaard Andersen, L, Bäckman, O, Estrada, F & Danielsson, P (2016). Comparing employment trajectories before and after first imprisonment in four Nordic countries. British Journal of Criminology

Alm, S. (2015). Hur gick det för 1960- och 1970-talets svenska narkotikamissbrukare? Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 32(2): 109-132.

Alm, S (2015). ‘Ung med missbruk – Hur gick det sen?’ PopNAD.

Nilsson, A., Estrada, F. & Bäckman, O. (2014). ’Offending, drug abuse and life chances—a longitudinal study of a Stockholm birth cohort’, Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 15: 128-142.

Nilsson, A., Bäckman, O. & Estrada, F. (2013). Involvement in Crime, Individual Resources and Structural Constraints. Processes of Cumulative (Dis)Advantage in a Stockholm Birth Cohort, British Journal of Criminology, 53: 297-318.