Stockholm Life-Course Project (SLCP) är en longitudinell studie av brottslighet. Sammanlagt består datamaterialet av drygt 15 000 personer. Intervju- och registeruppgifterna i SLCP har ökat förståelsen för hur brottslighet uppstår genom hela livscykeln, om kriminellt beteende inom familjer, och om hur och varför människor upphör med att begå brott.

SLCP används för närvarande i projektet, Psykosociala och miljömässiga barndomsprediktorer för brottslighet och brottsofferskap genom livet (Amber L. Beckley, utredare, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond).

Data supplements
Multiple dimensions of low self-control in the Clientele Study (190 Kb)  av Amber L. Beckley

Publikationer som använder SLCP listas nedan

Besemer, S., Axelsson, J., & Sarnecki, J. (2016). Intergenerational Transmission of Trajectories of Offending over Three Generations. Journal of Developmental and Life-Course Criminology, 2(4), 417–441. https://doi.org/10.1007/s40865-016-0037-2

Carlsson, C. (2013). Masculinities, Persistence, and Desistance. Criminology, 51(3), 661–693. https://doi.org/10.1111/1745-9125.12016

Carlsson, C. (2013). Processes of Intermittency in Criminal Careers: Notes From a Swedish Study on Life Courses and Crime. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 57(8), 913–938. https://doi.org/10.1177/0306624X12443656

Carlsson, C., & Sarnecki, J. (2015). An Introduction to Life-Course Criminology. SAGE. Carlsson, C. (2014). Continuities and Changes in Criminal Careers. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-100696

Sarnecki, J., & Sivertsson, F. (2013). Att bryta en kriminell livsstil: Livshistorier från "The Stockholm Life-Course Project" Kriminalvården. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-98237

Sivertsson, F., & Carlsson, C. (2015). Continuity, Change, and Contradictions: Risk and Agency in Criminal Careers to Age 59. Criminal Justice and Behavior, 42(4), 382–411. https://doi.org/10.1177/0093854814552100