Handledare: Anita Heber och Felipe Estrada
Projektperiod: 2012-2019
Finansiering: Fakultetsanslag

Det övergripande syftet med denna tilltänkta avhandling är att studera de politiska partiernas kriminalpolitik och de symboler och symboliska utsagor som används av partierna i den kriminalpolitiska debatten. Detta kommer att göras genom tre delstudier. I den första delstudien kommer de symboliska utsagor i den politiska debatten inför riksdagsvalet 2014 att analyseras. I delstudie två och tre är fokus på begreppet trygghet som i denna studie förstås som en effektiv kriminalpolitisk symbol i den svenska kontexten.

Dokumentation:
Hermansson, K. (2014). ‘Politiska partier och kriminalpolitisk debatt - symbolpolitik och teknikaliteter i svensk valdebatt 2014’, Presentation vid NSfKs 56. forskerseminar (s. 57 – 68). Aarhus: Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi.

Heber, A., Hermansson, K. (2015), ‘Crime and punishment in Sweden’, in: Jennings, W. G. (ed.), The encyclopedia of crime and punishment.

Hermansson, K. (2015). ‘Political parties on crime policy – Symbolic politics and technicalities in Swedish electoral debate 2014’, Presentation vid European Society of Criminology, Porto.

Hermansson, K. (2016). ‘Trygghet som kriminalpolitisk symbol – mellan välfärd och straff’, Presentation vid NSfKs 58. Forskerseminar (s. 402 – 406) Borgarnes: Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi.

Hermansson, K (2017) ‘The symbolic meaning of the Swedish concept ‘trygghet’ – between welfare and punishment’, Presentation vid NSfK working group om nordisk kriminalpolitik, Helsingfors.