Frågor som rör brott och straff väcker ofta mycket känslor och tankar och inte sällan ställs det krav på förändringar i hur vi bäst ska reagera på människors brottslighet.

Det är viktigt att ha den typen av diskussioner, både brott och åtgärder mot brott kostar samhället både stort lidande och mycket pengar. Det är dock viktigt att våra diskussioner om brott och straff grundar sig på så mycket kunskap och fakta som möjligt.

Kriminologiska institutionen har därför startat ett projekt där vi spelat in miniföreläsningar om frågor vi uppfattar som vanligt förekommande, och där vi tror att vår kunskap kan bidra till en fördjupad förståelse för både orsaker och lösningar på dessa problem. 

Kvinnors upphörande med brott

Länk till avhandling i Diva

Sexualbrottsutvecklingen

 

 

Fängelsestraffets effekter

 

 

Utländsk bakgrund och brott

 

 

Våldsbrottsutvecklingen