Bokens teman berör bland annat plats och gemenskap, polisens roll och mediebilden. Två av bokens författare är verksamma vid Kriminologiska institutionen.

Läs mer om boken här.

En av bokens författare, Magnus Hörnqvist, intervjuades om händelserna i Studio Ett den 24 februari.

Lyssna på inslaget på Sveriges Radios hemsida.