Remissvar

Remissvar

Remissvar är Kriminologiska institutionens yttranden över statliga utredningar och departementsutredningar. Utredningarna kan sökas på regeringens hemsida, www.regeringen.se

Kontakta oss:

Studentexpedition
Rum: B4102
Telefon: 08-163171
studentexpeditionen@criminology.su.se

Öppettider

sök publikationer i diva
Mitt SU