Högre seminarier är vanligen ett föredrag av någon extern forskare. Föredraget följs av en diskussion.

Arbetsseminarier är diskussioner kring ett textutkast skrivet av någon på institutionen. Texterna läses i förväg och kommenteras på seminariet. Om ni vill läsa texterna i förväg får ni kontakta seminarieansvarig som skickar texten om författaren tillåter det.

Öppna seminarier innebär föreläsningar där också allmänheten är inbjuden. Eftersom det kan komma en del folk är dessa seminarier ofta i en stor föreläsningssal. Du behöver inte anmäla dig för att komma på de öppna seminarierna.
 
Publikationsseminarium är seminarium där forskare på institutionen presenterar sina senaste publikationer.

Temaseminarium är ett seminarium som fokuserar på ett avgränsat tema. Dessa seminarier kan ha olika upplägg och är ofta mindre formella. Det kan t.ex. vara en paneldiskussion eller en diskussion om en särskild artikel eller en specifik forskningsmetod.