UPPDATERING 8 januari 2021

Nedanstående anpassningar på grund- respektive avancerad nivå kommer gälla för VT21.

Obs: Ändras förutsättningarna utifrån nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten eller SU centralt kan dessa anpassningar komma att ändras. Eventuella ändringar meddelas via kurssidorna på lärplattformen Athena, och institutionens hemsida.

Mer information om de specifika kurserna kommer att vara tillgängliga via Athena.

Läs gärna SU:s tips för att lyckas med dina studier på distans! Du hittar dem här.

Grundnivå

Föreläsningar kommer att ske digitalt via Zoom, enligt schema som finns tillgängligt för respektive kurs i utbildningskatalogen.

Seminarier kommer att ske via Zoom, enligt schema. Vi är försiktigt hoppfulla på att kunna ha seminrium i mindre grupper på Campus längre fram i vår. Oavsett om vi har möjlighet att öppna upp campusundervisning så kommer det vara möjligt att följa undervisningen på distans terminen ut.

Avancerad nivå

Föreläsningar och seminarier kommer att ske digitalt via Zoom, enligt schema. Uppsatshandledning sker via zoom eller efter överenskommelse mellan handledare och student.

Scheman för kurser VT21 finns i utbildningskatalogen.

Läs mer om regler och anpassningar med anledning av smittspridningen av Covid-19 på SU:s hemsida: https://www.su.se/om-universitetet/information-om-covid-19