Föreläsningen tar upp nya tekniska möjligheter till kontroll och övervakning samt vilka konsekvenser de kan få för den personliga integriteten.

Föreläsare: Janne Flyghed, professor i kriminologi. Kriminologiska institutionen, Stockholms Universitet. Janne Flyghed har forskat om polismetoder och privata säkerhetsföretag. För närvarande studerar han stora företags organiserade brottslighet.

Anmäl dig till föreläsningen på Folkuniversitetets hemsida!