Nedan finns en lista över några av de som gästat institutionen.

Information om ansökan för gästdoktorander finns på vår engelska sida.

 

2020

 

Elena Casado

Doktorand, University of Málaga
Forskningsområde: Migration
Läs vår intervju med Elena här

 

2019

 

Albert Pedrosa Bou
Doktorand, Autonomous University of Barcelona
Forskningsområden: Fängelset, social exkludering och brott, livet efter fängelsestraff
Läs vår intervju med Albert här

Jasmine Kelekay
Doktorand, University of California, Santa Barbara
Forskningsområden: Ras och etnicitet, kriminalisering, konstruktionism, kontroll
Läs vår intervju med Jasmine här

 

2018


Jennifer L. Lanterman
Biträdande lektor i straffrätt, University of Nevada
Forskningsområden: Polisarbete, våld mot poliser, hantering av högrisk-förbrytare
 

John Hagan
Professor i sociologi och juridik, Northwestern University
Forskningsområden: Krigsbrott, mänskliga rättigheter, ungdomsbrottslighet
 

Sven Granath
Forskningsanalytiker, Polismyndigheten

 

2017


Margareta Hydén
Professor i socialt arbete, Linköpings universitet
Forskningsområde: Våld i nära relationer

 

2016


James Sheptycki
Professor i kriminologi, York University
Forskningsområden: Gränsöverskridande brottslighet, policing


Polina Smiragina
Doktorand, The University of Sydney
Forskningsområde: Människohandel


Esther Fernández Molina
Lektor i kriminologi, University of Castilla


Aleš Bučar Ručman
Biträdande lektor i sociologi, University of Maribor
Forskningsområden: Migration ochg brottslighet, kriminalisering av immigranter och flyktingar 


Kivanc Atak
Postdoktoral forskare 
Forskningsområden: Polisforskning, sociala rörelser, hatbrott

 

2015


Carlos Felipe Bustamente
Doktorand, University of Californa Berkeley
Forskningsområden: Policing, straff i komparativa perspektiv, ras och etnicitet


Victor Lund Shammas
Doktorand, University of Oslo
Forskningsområden: Politisk ekonomi, straff i komparativa perspektiv, etnografiska metoder, kritisk teori 


Joakim Sturup
Forskare, Institutet för framtidsstudier
Forskningsområden: Grova våldsbrott, skjutvapenvåld, mordutredningar

 

2014


Michael Weait
Professor i juridik och policy, University of London
Forskningsområden: Juridik, mänskliga rättigheter och folkhälsa, straffrättsliga praktiker och HIV prevention 


Sergey Andusenko
PhD Student, The Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation