Jasmine Kelekay
Jasmine Kelekay

Vad fick dig att välja Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet?

Eftersom att jag doktorerar i sociologi och därför inte har haft tillgång till så många kriminologer vid min institution var det viktigt för mig att kunna samtala med kriminologer om min forskning under mitt fältarbete. Då jag dessutom skulle vara baserad i Stockholm var Kriminologiska institutionen ett ganska naturligt val. För övrigt så visste jag att institutionen var en av de få ställen där jag skulle hitta andra forskare med liknande intressen.
 

Vad är ditt ämnesområde?

Mina forskningsintressen berör frågor om relationen mellan rasifiering och kriminalisering, med fokus på kriminalpolitisk diskurs, konstruktioner av svarthet, social kontroll av rasifierade grupper, samt de sätt på vilka dessa grupper skapar och utövar motstånd mot rasism. Mitt avhandlingsprojekt undersöker hur rasifierade politiska diskurser om brottslighet sprids i en global kontext. Utifrån en kritisk diskursanalytisk och etnografisk metod analyserar jag hur dessa diskurser påverkar erfarenheter av polisiär kontroll bland människor med afrikanskt ursprung i Stockholm och Malmö samt i New York.
 

Vad kommer du att arbeta med under din vistelse?

Under min vistelse i Stockholm kommer jag att ägna mig åt fältarbete bland olika aktivistgrupper i Stockholm och Malmö, med fokus på Afrosvenskarnas Riksorganisation i Stockholm och Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa i Malmö. Jag engagerar mig då både som aktivist och forskare i olika evenemang samtidigt som jag intervjuar informanter för mitt projekt. Dessutom kommer jag att samla in material för diskursanalys.