Nedan finns en lista över några av de som gästat institutionen.

Information om ansökan för gästdoktorander finns på vår engelska sida.

 

2019

 

Albert Pedrosa Bou
Doktorand, Autonomous University of Barcelona
Forskningsområden: Fängelset, social exkludering och brott, livet efter fängelsestraff
Läs vår intervju med Albert här

Jasmine Kelekay
Doktorand, University of California, Santa Barbara

 

2018


Jennifer L. Lanterman
Biträdande lektor i straffrätt, University of Nevada
Forskningsområden: Polisarbete, våld mot poliser, hantering av högrisk-förbrytare
 

John Hagan
Professor i sociologi och juridik, Northwestern University
Forskningsområden: Krigsbrott, mänskliga rättigheter, ungdomsbrottslighet
 

Sven Granath
Forskningsanalytiker, Polismyndigheten

 

2017


Margareta Hydén
Professor i socialt arbete, Linköpings universitet
Forskningsområde: Våld i nära relationer

 

2016


James Sheptycki
Professor i kriminologi, York University
Forskningsområden: Gränsöverskridande brottslighet, policing


Polina Smiragina
Doktorand, The University of Sydney
Forskningsområde: Människohandel


Esther Fernández Molina
Lektor i kriminologi, University of Castilla


Aleš Bučar Ručman
Biträdande lektor i sociologi, University of Maribor
Forskningsområden: Migration ochg brottslighet, kriminalisering av immigranter och flyktingar 


Kivanc Atak
Postdoktoral forskare 
Forskningsområden: Polisforskning, sociala rörelser, hatbrott

 

2015


Carlos Felipe Bustamente
Doktorand, University of Californa Berkeley
Forskningsområden: Policing, straff i komparativa perspektiv, ras och etnicitet


Victor Lund Shammas
Doktorand, University of Oslo
Forskningsområden: Politisk ekonomi, straff i komparativa perspektiv, etnografiska metoder, kritisk teori 


Joakim Sturup
Forskare, Institutet för framtidsstudier
Forskningsområden: Grova våldsbrott, skjutvapenvåld, mordutredningar

 

2014


Michael Weait
Professor i juridik och policy, University of London
Forskningsområden: Juridik, mänskliga rättigheter och folkhälsa, straffrättsliga praktiker och HIV prevention 


Sergey Andusenko
PhD Student, The Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation