Ansvaret för jämställdhets- och jämlikhetsarbetet har delegerats av prefekten till ställföreträdande prefekten. Stf prefekt arbetar med jämställdhets- och jämlikhetsarbetet i nära samarbete med doktorandernas jämställdhets- och jämlikhetsansvarige, den administrativa chefen samt arbetsmiljögruppen.

Utgångspunkten för arbetet är den årliga jämställdhets- och jämlikhetsplanen. Planen bygger på kartläggningar av jämställdhet och jämlikhet, nya mål för kommande år, samt uppföljning av förra årets mål. Jämställdhetsgruppen träffas tillsammans med arbetsmiljögruppen några gånger per år. Vid enstaka tillfällen, när det rör frågor som är kopplade till studenterna, medverkar också en studentrepresentant samt studierektor för grundutbildningen.


Jämställdhets- och jämlikhetsgruppen består av följande personer:

Stf prefekt: Anita Heber

Doktorandernas jämställdhets- och jämlikhetsansvarige: Jonna Rennerskog

Administrativ chef: Sofia Tolstoy