Ref.nr: SU FV-1177-18

Kriminologiska institutionen är en av de mindre institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten med ca 30 anställda. Kriminologi är det vetenskapliga studiet av brottsligheten. En kriminolog intresserar sig bland annat för frågor om brottslighetens orsaker och struktur samt dess variation över tid och rum, men också för effekter av olika typer av påföljder och åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Kriminologiska institutionen ger utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå.

Nu söker vi en eller två forskningsassistenter till projektet Tvångsomhändertaganden av unga – betydelse av genus, etnicitet och klass för bedömningar i LVU-mål. Det övergripande syftet med projektet är att studera tvångsomhändertaganden av unga och vilken betydelse dimensioner som genus, klass och etnicitet har för dessa beslut samt hur detta har utvecklats och förändrats över tid. Studien genomförs av forskare vid Kriminologiska institutionen och Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består huvudsakligen av att gå igenom LVU-mål vid Sveriges Förvaltningsrätter och koda uppgifter i dessa domar och akter utifrån ett kodschema. Även andra uppgifter kopplat till studien kommer att vara aktuellt så som administration och att identifiera de domar som ska ingå i materialet. Utarbetandet av kodschemat och kodningen kommer att ske under ledning av forskarna i projektet, Tove Pettersson och Maria Andersson Vogel, men kräver stor förmåga till att självständigt, utifrån fastställda kriterier, kunna kvantifiera den information som finns i domar och akter.

Arbetsuppgifterna kräver att du vill och kan jobba självständigt, noggrant och systematiskt. Arbetet med datainsamlingen innebär resor inom Sverige till olika Förvaltningsrätter. Genom arbetsuppgifterna deltar du i aktuell forskning om vad som ligger till grund för tvångsomhändertaganden av unga i Sverige.

Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som nyligen avslutat eller håller på att avsluta masterstudier, särskilt meriterande är det om du studerat kriminologi eller socialt arbete. Du har hög analytisk förmåga och goda kunskaper om forskningsmetodik. Särskilt meriterande är kunskaper i kvantitativ forskningsmetodik. Tidigare erfarenhet av att ha arbetat med kodning av domar och/eller liknande aktmaterial är meriterande. Kunskap om, genom tidigare arbete, studier eller i annan form, tvångsvård av unga är också meriterande.

Nyfikenhet och stort intresse för forskning gör jobbet roligt. Du behöver ha mycket högt ordningssinne eftersom datainsamlingen och kodningen kräver stor noggrannhet. Du behöver även kunna arbeta systematiskt samt samarbeta bra tillsammans med andra. Tidigare erfarenheter, med goda vitsord, av att arbeta som forskningsassistent är meriterande. Goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift, krävs.

Anställningsvillkor
Anställningen är tidsbegränsad till ett år, med möjlighet till förlängning, och avser 50-75 procent (omfattningen kan diskuteras vid eventuell anställning). Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde 31 maj eller efter överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Närmare information om anställningen lämnas av projektansvarig, professor Tove Pettersson, tfn 08-674 70 53, tove.pettersson@criminology.su.se. Inledande kontakt sker med fördel via e-post.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!