Ref.nr SU FV-1533-18

Sekretariatet för Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi (NSfK) flyttas till Sverige och Stockholms universitet fr.o.m. den 1 januari 2019 till 31 december 2021. Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi är de nordiska justitieministeriernas samarbetsorgan. Rådet inrättades år 1962 och sekretariatet flyttas mellan de fem medlemsländerna vart tredje år. Rådet består av 15 medlemmar utsedda av sina respektive länders justitiedepartement. Rådet har en ordförande som planerar arbetet i nära samarbete med sekretariatsledaren.

NSfK har till uppgift att främja kriminologisk forskning och ge råd till regeringarna i de nordiska länderna i kriminalpolitiska frågor. NSfK ordnar forskarseminarier, beviljar forsknings- och resestöd och främjar på olika sätt nordiskt forskningssamarbete. Därtill utger rådet en vetenskaplig tidskrift (Journal of Scandinavian Studies in Criminology) samt publicerar ett elektroniskt nyhetsbrev på de nordiska språken. Mer info om rådet finner du på www.nsfk.org.

Anställningen är placerad på Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet, där också rådets ordförande professor Felipe Estrada kommer att arbeta. Kriminologiska institutionen bedriver utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå. Du kommer vara omgiven av, och ingå i, en dynamisk och trevlig arbetsplats med omkring 30 forskare, lektorer och administrativ personal. Inom kriminologi studeras bland annat frågor om brottslighetens orsaker samt dess variation över tid och rum, men också effekter av olika typer av påföljder och åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten. För mer information, vänligen se vår hemsida www.criminology.su.se.

Arbetsuppgifter
Arbetet som sekretariatsledare innebär täta kontakter med forskare från de nordiska länderna. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är:

• Förbereda övertagande av sekretariatet från Finland hösten 2018.
• Administrera beviljandet av forsknings- och resestöd.
• Administrera ekonomin samt föredra rådets budget och bokföring för det årliga rådsmötet.
• Bereda och sköta de praktiska arrangemangen vid forsknings- och kontaktseminarier.
• Sköta kontakterna med medlemsländernas kontaktsekreterare.
• Administrera och utveckla rådets kommunikationskanaler, t ex redigera rådets nyhetsbrev, sköta om och utveckla samarbetsrådets hemsida samt behandla och publicera rådets publikationer på hemsidan.
• Sköta kontakterna med olika myndigheter och forskningsinstitut.
• Arkivhantering av rådets material.
• Ansvar för rådets IT-hantering och webbplats.

Andra administrativa arbetsuppgifter inom rådet förkommer, exempelvis diarieföring.

I anställningen ingår årliga resor främst till de andra nordiska länderna men också till de årliga europeiska forskningskonferenserna.

Kvalifikationer
Vi söker en administratör gärna med ekonomikunskaper. Du bör ha akademisk examen på lägst kandidatnivå, gärna i något samhällsvetenskapligt ämne.

Då rådet är litet och du är den enda heltidsanställda med ansvar för många olika typer av arbetsuppgifter krävs att du tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och driver dessa självständigt. Du slutför det du påbörjar och tar gärna egna initiativ.

Du ska ha god förmåga att bemöta och förmedla information till människor i olika situationer. Du kommer att ha ett nära samarbete med ordföranden men också med övriga rådsmedlemmar samt institutionens T/A-personal, vilket innebär att du behöver ha god samarbetsförmåga och ett serviceinriktat förhållningssätt.

För att lyckas i ditt arbete bör du ha god kommunikativ förmåga och ett utåtriktat sinnelag. Arbetet ställer höga krav på struktur, noggrannhet och motivation och vi sätter högt värde på dessa egenskaper. Då arbetsbelastningen periodvis är hög bör du ha förmåga att hantera arbetstoppar och kunna prioritera när det behövs.

Att uttrycka sig väl i tal och skrift på både svenska och engelska är ett krav då rådets kommunikation i stor utsträckning hålls på engelska, samt att arbeta obehindrat i Office-paketet.

Erfarenhet från likande arbetsuppgifter är meriterande.

I rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och är en visstidsanställning i 23 månader med tillträde 1 november 2018. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk.

Intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstiden har gått ut.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Närmare information om anställningen lämnas av professor Felipe Estrada, tfn 070-30 83 639, felipe.estrada@criminology.su.se.

Du kan också kontakta nuvarande sekretariatsledare Laura Mynttinen, Laura.Mynttinen@om.fi.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.