Nyheter

Nyheter

 • Remissvar: En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål 2021-01-22 Remissvaret avser endast förslaget om utökade tvångsmedel mot barn under 15 år. Kriminologiska institutionen avvisar förslaget om utvidgad möjlighet för polisen att kroppsvisitera barn.
 • Felipe Estrada i Respons: "Populistiska krav på lag och ordning utan vetenskaplig grund" 2021-01-13 Recensionsessä om Gangstervåld (Fredrik Kärrholm) av Felipe Estrada i tidskriften Respons.
 • Intervju med Julia Sandahl 2020-12-21 I en nypublicerad studie i tidskriften European Journal of Criminology har Julia Sandahl, doktorand vid kriminologiska institutionen, studerat huruvida strukturella och kulturella aspekter av skolkontexten, utöver individuella karaktäristika, kan bidra till förklaringen av variationen i brott mellan skolor. Vi har ställt några frågor till henne!
 • Jonna Rennerskog i Dagens Arena: Hjälper barnkonventionen utsatta barn? 2020-12-21
 • Intervju med Jonna Rennerskog 2020-12-21 Jonna Rennerskog är doktorand vid kriminologiska institutionen och har nyligen fått sin första avhandlingsartikel, ‘Rightificating’ Coercion – A Critical Perspective on the Transformation of State-Driven Coercive Care, publicerad i tidskriften Social & Legal Studies. Vi har vi passat på att ställa några frågor till henne!
 • Criminological Highlights på svenska 2020-12-08 Criminological Highlights från University of Toronto bygger på en genomgång av 120 vetenskapliga tidskrifter och presenterar sammanfattningar av kriminalpolitiskt relevanta artiklar. Kriminologiska institutionen presenterar här ett urval av korta sammanfattningar på svenska.
 • Katarina Winter ny associate editor för Nordic Studies on Alcohol and Drugs 2020-11-13
 • Intervju med Robin Gålnander 2020-11-09 Den 30:e oktober fick kriminologiska institutionen en ny doktor efter att Robin Gålnander försvarat sin avhandling ”Maintaining Desistance: Barriers and Expectations in Women's Desistance from Crime”.
 • Finansiering av forskning kring straffets konsekvenser i Sverige 2020-11-06 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, har tilldelat Olof Bäckman 4,9 miljoner kronor för projektet ”Straffets konsekvenser i Sverige”.
 • Kriminologiska institutionens remissvar: Utkast till lagrådsremiss Slopad straffrabatt för unga 2020-11-03 Förslaget innebär att straffreduktionen för 18–20-åringar ska avskaffas för dem som dömts för brott med minst 1 års fängelse i straffskalan. Ungdomspåföljderna ska i princip reserveras för dem som är yngre än 18 år och samma preskriptionsregler ska gälla för 18–20-åringar som för personer 21 år och äldre. Kriminologiska institutionen avvisar förslaget.
 • Henrik Tham i Dagens Arena: Vägval för kriminalpolitiken 2020-09-21 Henrik Tham kommenterar det kriminalpolitiska läget i Dagens Arena.
 • Jerzy Sarnecki i Kvartal: Inlåsning minskar brottsligheten 2020-09-21 Jerzy Sarnecki kommenterar det kriminalpolitiska läget i Tidskriften Kvartal.
 • Besök oss för en föreläsning i kriminologi 2020-09-03 Kriminologiska institutionen anordnar en kostnadsfri föreläsningsserie för gymnasiet HT19/VT20! Vi på Stockholms Universitet märker att intresset för kriminologi växer bland landets gymnasieelever. På initiativ av våra engagerade föreläsare anordnar vi därför en föreläsningsserie hösten 2019 och våren 2020.
 • Trafficking i media och politik 2020-08-31 Purity or danger? The establishment of sex trafficking as a social problem in Sweden av Anita Heber
 • Introduktion till kriminologi i ny upplaga 2020-08-31 I Introduktion till kriminologi presenterar Christoffer Carlsson och Jerzy Sarnecki en fördjupning av grunderna inom kriminologi. Boken är uppdaterad med hänsyn till förändringar som har skett i vår omvärld sedan 2014 då den förra upplagan utkom. De frågor som aktualiserats under senare tid rör bland annat utvecklingen av våldsbrottsligheten, våldsbejakande extremism och terrorism samt teorier om sociala och biologiska förklaringar till brott som samtidigt tar hänsyn till människans fria vilja.
 • Den ojämlika brottsligheten - Ny rapport från kriminologiska institutionen 2020-08-31 I en ny rapport från Kriminologiska institutionen studeras lagföringsutvecklingen från 1970-talets mitt fram till år 2017. Genom att länka data från över 15 miljoner individer till lagföringsregistret har det för första gången i Sverige blivit möjligt att studera den långsiktiga brottsutvecklingen för olika grupper i samhället. Att studera utvecklingen efter kön, ålder, födelsekohort, utländsk och socioekonomisk bakgrund är också unikt i internationellt hänseende.
 • Nyhet! Kandidatprogram i kriminologi, 180 hp 2020-08-03 NYHET! Kandidatprogram i kriminologi, 180 hp med start HT20. Ansök 16 mars - 15 april 2020.
 • Upphörande med brott som en skrämmande process 2020-05-28 Ny artikel av Tea Fredriksson och Robin Gålnander i tidskriften Criminology
 • Robin Gålnander i P1 om kvinnors upphörande med brott 2020-05-26 I P1 Morgon den 19:e maj medverkade Robin Gålnander i ett samtal om kvinnors kriminalitet och upphörande med brott. Vad får kvinnor att dras till kriminalitet och vad säger forskningen om de bakomliggande problemen som bidrar till att en del kvinnor har svårt att lämna det kriminella livet bakom sig?
 • Intervju med Leandro Schclarek Mulinari 2020-04-21 Leandro Schclarek Mulinari, nybliven doktor på Kriminologiska institutionen, försvarade den 3 april sin avhandling "Race and Order: Critical Perspectives on Crime in Sweden"

Kontakta oss:

Studentexpedition
Rum: B4102
Telefon: 08-163171
studentexpeditionen@criminology.su.se
Telefon - och mottagningstider finns här.

Prefekt
Namn: Felipe Estrada
Rum: C639
Telefon: 08-6747140
felipe.estrada@criminology.su.se
Mottagning: Enligt överenskommelse

Studierektor på grundnivå
Namn: Johan Edman
Rum: C620
Telefon: 08-163659
johan.edman@criminology.su.se
Mottagning: Enligt överenskommelse

Studierektor på avancerad nivå samt forskarutbildningen
Namn: Anita Heber
Rum: C662
Telefon: 08-161985
anita.heber@criminology.su.se
Mottagning: Enligt överenskommelse

Faktureringsadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Referens 312

Ämnesrådet KRÄM
Se våra kurser och program
Nordic Research Council for Criminology
Stockholm Prize in Criminology logo
Ämnesrådet KRÄM

Kriminologer i media

I vårt mediearkiv finner du ett urval av våra medarbetares medverkan i TV, radio och press.