Robin Camenius och Jerzy Sarnecki. Foto: Samhällsvetenskapliga föreningen.
Robin Camenius och Jerzy Sarnecki. Foto: Samhällsvetenskapliga föreningen.

Stipendiet riktar sig till studenter på C-, D- eller mastersnivå vid Stockholms universitets samhällsvetenskapliga fakultet, och uppsatserna bedöms efter kvalitet, aktualitet och relevans ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Myranstipendiet delades ut för första gången i år.

Årets motivering lyder: “Årets stipendium, tillika den första någonsin, tilldelas en student som i sin kandidatuppsats, både teoretiskt och praktiskt, uppvisat stor kunskap och analytiskt tänkande. I denna mycket välskrivna uppsats utnyttjar han hela sin utbildnings bredd och genom sitt inkluderande mångfaldsperspektiv ger han en röst till en marginaliserad grupp i samhället som sällan kommer till tals. Uppsatsen belyser på ett kritiskt och intresseväckande sätt en något mindre problematik inom en allt större och samhällsbärande funktion, och han visar tydligt hur viktig samhällsvetarens roll är i samhället. 2017 års Myranstipendium tilldelas Robin Camenius.”

Här kan du läsa uppsatsen:
Urinprovtagning enligt Foucault – En studie om före detta intagnas syn på urinprovtagningen på... (387 Kb)