Kriminologiska institutionen vill uppmärksamma intresserade av vår forskarutbildning att det för tillfället finns möjlighet att söka doktorandstipendium via Bondesson stiftelsen.

För frågor om stipendiet kontakta Britta Kyvsgaard: bky@jm.dk, tel: +4541271244
eller Jerzy Sarnecki: jerzy.sarnecki@criminology.su.se,  tel: +468162102

Se närmare om stiftelsen och stipendiet.

För att uppmuntra och stödja sökande så är institutionen beredd att skriva ett rekommendationsbrev till ett begränsat antal sökande. I vårt rekommendationsbrev kommer institutionen skriva att institutionens professorer anser ansökan intressant och att den sökande bedömts behörig för att gå på forskarutbildningen på Stockholms universitet. Läs gärna mer om vad det innebär att läsa på forskarutbildningen här.

För att få ett rekommendationsbrev ska du skicka in din forskningsplan, CV, betyg och andra åberopade handlingar till studierektor felipe.estrada@criminology.su.se

Handlingar ska ha inkommit senast söndagen 25 mars så att vi hinner behandla detta innan Bondesson stiftelsens ansökningstid gått ut (1 april).