Under dessa dagar presenterades och diskuterades avhandlingsprojekt, vilka bland annat handlar om svensk kriminalpolitisk debatt, felaktiga domar, hatbrott, polisens legitimitetsskapande och våldsutsatta kvinnors upphörande av brott.

Förutom doktorander från kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet deltog doktorander från Malmö högskola, Lunds universitet, Helsingfors universitet och Turku universitet.

Deltagare under doktorandträffen. Fr.v.:Sara Hellqvist, Anders Stenström, Fredrik Sivertsson, Susanna Lundell, Minni Peltonen, Klara Hermansson, Aura Kostiainen, Lisa Flower, Mika Andersson, Julia Sandahl
Deltagare under doktorandträffen. Fr.v.:Sara Hellqvist, Anders Stenström, Fredrik Sivertsson, Susanna Lundell, Minni Peltonen, Klara Hermansson, Aura Kostiainen, Lisa Flower, Mika Andersson, Julia Sandahl